Rodzaj certyfikacji

Przygotujemy Państwa firmę do zdobycia certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodnego z:
PN-N-18001 (norma polska) i OHSAS 18001 (norma międzynarodowa).

W jakim celu?

Zwiększenie rangi firmy,

poprzez posiadanie prestiżowego certyfikatu,

Spełnienie kryterium

firm międzynarodowych w kwestii BHP,

Racjonalizacja ponoszonych kosztów na politykę BHP i przez jej realizację

a w konsekwencji: mniejsza ilość wypadków, większe zadowolenie pracowników, zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa, niższe koszty ubezpieczeń,

Konkurencyjność

konkurencyjność na rynku rodzimym i zagranicznym.

Bazujemy na praktyce, zdobytej przy działaniach, skutkujących ukończonymi procesami z wynikiem pozytywnym.

Dlaczego HLS?

Posiadamy wymagane uprawnienia
Sporządzamy komplet dokumentów.
Uczestniczymy w każdym audycie zewnętrznym. Reprezentujemy podjęte w firmie działania przed audytorem zewnętrznym.
Stale doskonalimy wdrożony system.

  Cennik   Formularz kontaktowy