Dokumentacja z zakresu BHP


Karty Oceny Ryzyka Zawodowego,

Dokumentacja powypadkowa,

Instrukcje stanowiskowe,

Instrukcje ogólnozakładowe z zakresu bhp i ppoż.,

Plany BIOZ,

IBWR,POR (instrukcje bezpiecznego wykonywania robót, plany organizacji robót),

Rejestry z zakresu bhp,

Dokumentacja wymagana i określana przez przepisy wewnątrzzakładowe.

Dlaczego HLS?

Działamy szybko i dokładnie.
Dokumentacja, jaką Państwo otrzymacie wspomoże optymalizację kosztów firmy.
Każdą dokumentację opracowujemy na bazie aktualnych przepisów oraz tzw. dobrych praktyk.
Każdy dokument tworzymy na bazie informacji otrzymanych od klienta i sporządzamy go zgodnie ze stanem faktycznym firmy

  Cennik   Formularz kontaktowy