Oferowane usługi


 prowadzenie ewidencji szkoleń oraz terminowa organizacja szkoleń wstępnych i okresowych,

kompleksowe doradztwo,

prowadzenie postępowań powypadkowych,

przygotowanie wymaganej prawnie dokumentacji,

 nadzór nad warunkami bhp w przedsiębiorstwie poprzez okresowe kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów,

 

 bieżące raportowanie stanu bhp,

 propozycja nowych rozwiązań z zakresu polityki bhp,

 wdrażanie tzw. „dobrych praktyk” w przedsiębiorstwie,

 reprezentacja przedsiębiorstwa w przypadku kontroli organ nadzoru,

 możliwość podjęcia działań w celu zdobycia certyfikatu PN-N-18001 i OHSAS 18001.

 

Jak nawiązać współpracę?

Spotkanie w celu omówienia szczegółów

W przypadku chęci z Państwa strony podjęcia z nami współpracy na zasadach outsourcingu, zaproponujemy Państwu spotkanie w celu omówienia szczegółów.

Indywidualne podejście do Klienta

Zależy nam na indywidualnym podejściu do Klienta, dlatego też zakres usług oraz sposób ich świadczenia uzależniony jest od profilu Państwa firmy, jej organizacji, ilości pracowników itp.

Wspólne ustalenie zakresu współpracy

To Państwo decydują jak szeroki zakres działalności chcą nam powierzyć oraz na jaką skalę chcą Państwo wdrażać politykę bhp w swojej organizacji.

  Cennik   Formularz kontaktowy