Szkolenia z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej

Oferujemy szkolenia z zakresu ochrony ppoż, prowadzone przez praktykujących strażaków PSP.

Szkolenia te mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu przeciwdziałania pożarom, jak również i reagowania na zaistniałe sytuacje niebezpieczne i działanie na rzecz minimalizowania skutków wystąpienia pożaru.

Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej i to na tę część kładziemy największy nacisk podczas naszych spotkań.

Uczestnicy poznają podstawowe informacje nt. powstawania pożarów, systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, zasad zachowania się w razie niebezpieczeństwa, czynności jakie muszą lub mogą podjąć w obliczu sytuacji niebezpiecznej.

W części praktycznej wykorzystujemy powszechnie dostępny podręczny sprzęt gaśniczy. Każdy z uczestników szkolenia ma możliwość samodzielniej próby ugaszenia pożaru.

Szczegółowy zakres szkolenia ustalony zostanie po kontakcie z Klientem. Program dostosujemy do grupy naszych odbiorców, po to, by przekazane treści były realną odpowiedzią na zagrożenie pożarowe, jakie może wystąpić w Państwa przedsiębiorstwie.

Próbna Ewakuacja

Co proponujemy:

W odpowiedzi na wymogi prawne spoczywające na pracodawcy, proponujemy Państwu organizację i przeprowadzenie próbnych ewakuacji.

Zajmiemy się zgłoszeniem ćwiczeń do odpowiednich służb, zapewnimy niezbędny sprzęt, który uwiarygodni ćwiczenia i realnie zadziała na wyobraźnię, psychikę i zachowanie uczestników.

Zakres ewakuacji oraz rodzaj zaaranżowanych zdarzeń (scenariusze), jakie potencjalnie mogą wystąpić w wyniku sytuacji niebezpiecznych ustalimy razem z Klientem.

Co oferujemy:

Ze swojej strony zapewniamy:
- prowadzącego ćwiczenia – strażaka PSP
- sprzęt pomocniczy
- po przeprowadzonych ćwiczeniach prowadzący omówi ze wszystkimi uczestnikami przebieg ewakuacji, zwracając uwagę na dobre i złe postawy, i reakcje,
- Państwo otrzymacie szczegółowy raport, poświadczający przeprowadzenie ćwiczeń wraz z ich omówieniem.