Dokumentacja

Tworzymy zrozumiałe dokumenty, które nie tylko „odhaczają” wymogi prawne ale przede wszystkim są praktyczne!

Stworzymy dla Państwa:

 • ocenę ryzyka zawodowego,
 • dokumentację powypadkową – protokół powypadkowy lub kartę wypadku,
 • instrukcje stanowiskowe i instrukcje bezpiecznego wykonywania pracy,
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • IBWR (instrukcje bezpiecznego wykonywania robót),
 • pomożemy w tworzeniu Planu BIOZ,
 • dokumentację wymaganą przez przepisy wewnątrzzakładowe.

Alternatywne instrukcje BHP!

Znają Państwo zapisane w dwóch kolumnach, drobnym maczkiem plansze o dumnej nazwie „Instrukcja BHP”? My też. Dlatego przedstawiamy alternatywę – Instrukcje BHP w formie graficznej!

 • opracowane dla konkretnej maszyny/ stanowiska pracy,
 • zawierające piktogramy mówiące o:
  • zagrożeniach,
  • czynnościach zakazanych,
  • wymaganych czynnościach czy środkach ochrony.
 • z miejscem na m.in.:
  • listę kontrolną,
  • oryginalną instrukcję producenta / opisową instrukcję bhp,
  • miejscem na wykaz osób uprawnionych do obsługi.