Outsourcing

Stajemy się współpracownikiem, razem dążymy do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w Państwa firmie.

W ramach outsourcingu oferujemy:

 • stałą współpracę oraz wspólnie ustaloną częstotliwość wizyt u Państwa,
 • wykonywanie usług z zakresu zadań służby bhp, m.in.:
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych bhp,
  • przeprowadzanie kontroli stanu bhp i bieżące raportowanie,
  • prowadzenie postępowań powypadkowych,
  • prowadzenie niezbędnej dokumentacji z zakresu bhp,
  • doradztwo dla pracodawców, liderów i pracowników,
  • reprezentowanie firmy podczas kontroli zewnętrznych.
 • wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dla przedsiębiorstwa,
 • możliwość zaangażowania do współpracy naszych partnerów z branż pokrewnych (fizjoterapia, pierwsza pomoc, ochrona przeciwpożarowa itp.)

Jak nawiązujemy stałą współpracę? To proste - wystarczą 3 kroki!

Krok 1: Spotkanie

Umawiamy spotkanie w celu poznania się i omówienia szczegółów. Państwo mówią czego oczekują, my mówimy jak możemy to zrealizować.

Krok 2: Plan Działania

Przedstawiamy Państwu szczegółowo opracowany plan działania dla Państwa firmy, wskazując priorytety. Wspólnie ustalamy zakres działań, czas i osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Krok 3: Działamy

Przystępujemy do działania na wspólnie określonych zasadach!