Ochrona przeciwpożarowa

Właściwe wyposażenie, rzetelnie sporządzone procedury, ćwiczenia i szklenia dla pracowników – to podstawa do zminimalizowania ryzyka wystąpienia pożaru lub zmniejszenia jego skutków. Możemy pomóc Państwu realnie wpłynąć na zmniejszenie zagrożenia pożarowego w miejscu pracy.

Oferujemy Państwu:

 • sporządzenie dokumentacji z zakresu ochrony p.poż, tj.:
  • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
  • ocena zagrożenia wybuchem,
  • operat przeciwpożarowy.
 • zajęcia praktyczne: szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • stały nadzór obiektów w zakresie ochrony p.poż.

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • usługi wykonywane są przez specjalistów posiadających niezbędną wiedzę, doświadczenie i umiejętności,
 • jesteśmy do usług Klienta w sytuacjach nagłych,
 • szkolenia praktyczne:
  • prowadzone są przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej,
  • w części teoretycznej uczestnicy dowiadują się m.in. o tym: jak powstaje pożar, jak przeciwdziałać powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, jak dobrać i stosować podręczny sprzęt ochrony p.poż., jak sprawnie ewakuować się w miejsce bezpieczne, jak ewakuować poszkodowanych, jak wzywać pomoc itp.,
  • w części praktycznej każdy z uczestników szkolenia ma możliwość samodzielnej próby gaszenia pożaru pod okiem instruktora, aktywnego uczestnictwa w odgrywanych scenkach sytuacyjnych itp.