Próbna ewakuacja

O poziomie bezpieczeństwa naszych pracowników i mienia warto przekonać się na ćwiczeniach niż w sytuacji realnej. Co warto poprawić? Na co zwrócić uwagę? Nad czym popracować, by czuć się bezpiecznie w chwili alarmu? – możemy pomóc Państwu odpowiedzieć na te pytania.

W jaki sposób organizujemy ćwiczenia?

Scenariusz ewakuacji

Wraz z Klientem ustalamy scenariusz próbnej ewakuacji, tj. zakres ewakuacji, rodzaj zaaranżowanych zdarzeń, jakie potencjalnie mogą wystąpić w miejscu pracy, przeszkody w przeprowadzeniu sprawnej ewakuacji,

Niezbędny sprzęt

Zapewniamy niezbędny sprzęt, który uwiarygodni ćwiczenia i realnie zadziała na wyobraźnię, psychikę i zachowanie uczestników (sygnały dźwiękowe, świetlne, zadymiarki itp.),

Zgłoszenie do służb

Zgłaszamy ćwiczenia do odpowiednich służb,

Ćwiczenia

Prowadzącym ćwiczenia jest strażak Państwowej Straży Pożarnej,

Omówienie ewakuacji

Po przeprowadzonych ćwiczeniach prowadzący omawia ze wszystkimi uczestnikami przebieg ewakuacji, zwracając uwagę na dobre i złe postawy oraz reakcje,

Szczegółowy raport

Klient otrzymuje szczegółowy raport, poświadczający przeprowadzenie ćwiczeń wraz z ich omówieniem i ewentualnymi zaleceniami.